Program Czyste Powietrze

Produkty WIŚNIOWSKI dla termomodernizacji

Superciepłe bramy UniTherm i PRIME oraz ekonomiczna brama UniProciepla brama garazowa WISNIOWSKI czyste powietrze

W bramach UniTherm i PRIME zastosowano oryginalne panele INNOVO o grubości 60 mm, których współczynnik U wynosi jedynie 0,33 W/m2K. Na doskonałą izolację wpływają również uszczelnienia obwodowe i międzypanelowe – które sprawiają, że PRIME i UniTherm są nawet o 20% cieplejsze niż rynkowe standardy. Doskonale sprawdzą się w domach energooszczędnych i pasywnych. Uzupełnieniem naszej oferty jest ekonomiczna i ciepła brama UniPro z panelem o grubości 40 mm, która już w standardzie spełnia surowe wymagania programu „Czyste Powietrze”. Dzięki bramom segmentowym WIŚNIOWSKI obniżysz rachunki za ogrzewanie i będziesz mógł się cieszyć doskonałym designem frontu domu. Wybierz ich automatyczne wersje z napędem Metro SMART io, by mieć nad nimi kontrolę z poziomu aplikacji w smartfonie.


Energooszczędne okna PVC PRIMO i DEVELOenergooszczedne okna pvc WISNIOWSKI czyste powietrze

Okna to pierwszy element stolarki, który montuje się w budynku. To przede wszystkim one odpowiadają później za właściwą termoizolację domu, ale mocno wpływają również na jego wygląd. Okna PVC WIŚNIOWSKI to nie tylko doskonały design wsparty technologią V-Perfect, ale również najlepsze rozwiązania dla termoizolacji. Wersja trzyszybowa okien PRIMO 82 jest o nawet 36% cieplejsza niż dwuszybowa – to niższe rachunki za ogrzewanie i przykładna ekologiczna postawa. Okna PVC PRIMO 82 i PRIMO 76 oraz linia DEVELO posiadają współczynnik U na poziomie nawet 0,69 W/m2K!


Ekonomiczne drzwi CREO, NOVA i NEXIOekonomiczne i cieple drzwi wejsciowe WISNIOWSKI czyste powietrze

W ofercie drzwi wejściowych WIŚNIOWSKI rozwiązaniem dedykowanym termomodernizacji są drzwi CREO, NOVA i NEXIO. Drzwi CREO i NOVA łączą w sobie wszystkie najważniejsze cechy: są bezpieczne, ciepłe, piękne i trwałe. NEXIO to najbardziej ekonomiczny wybór, który sprawdzi się również jako dodatkowe wejście do domu lub garażu. Drzwi WIŚNIOWSKI można z łatwością dostosować wizualnie do własnych potrzeb wykorzystując szeroką ofertę wzorów i opcji, pozwalających na niemal nieograniczoną personalizację.


Jak starać się o dotacje i ulgi? Kto może z nich skorzystać?

Program „Czyste Powietrze” pozwala na uzyskanie dotacji do 135 tysięcy złotych – w zależności od Twojego dochodu i rodzaju przeprowadzonych prac. Najważniejsze jednak jest to, że program obejmuje kompleksowe prace termomodernizacyjne, nie dotyczy jedynie wymiany źródła ciepła. Bez obaw można więc rozliczyć w jego ramach również wymianę stolarki i ocieplenie budynku.

1. Podstawowy poziom finansowania

Kto może skorzystać? Musisz spełniać następujące wymagania:

 • być osobą fizyczną
 • być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • twój dochód roczny nie może przekraczać kwoty 135 000 zł, W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się – przy czym nadal suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł

Możesz liczyć na maksymalnie 66 tysięcy złotych w formie dotacji

Gdzie złożyć wniosek?

 • w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze
 • w oddziale WFOŚIGW, który odpowiada lokalizacji Twojego budynku lub lokalu
 • w Urzędzie Gminy, która przystąpiła do programu Czyste Powietrze
 • online na www.gov.pl

2. Podwyższony poziom finansowania

Kto może skorzystać? Musisz spełniać następujące wymagania:

 • być osobą fizyczną
 • być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie może przekracza kwoty: 
  a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
  b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możesz liczyć na maksymalnie 99 tysięcy złotych w formie dotacji.

Gdzie złożyć wniosek?

 • w oddziale WFOŚIGW, który odpowiada lokalizacji Twojego budynku lub lokalu
 • w Urzędzie Gminy, która przystąpiła do programu Czyste Powietrze
 • online na www.gov.pl
 • w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze

3. Najwyższy poziom finansowania

Kto może skorzystać? Musisz spełniać następujące wymagania:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie może przekracza kwoty: 
  a) 1 090  zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
  b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możesz liczyć na maksymalnie 135 tysięcy złotych w formie dotacji.

Gdzie złożyć wniosek?

 • w oddziale WFOŚIGW, który odpowiada lokalizacji Twojego budynku lub lokalu
 • w Urzędzie Gminy, która przystąpiła do programu Czyste Powietrze
 • online na www.gov.pl
 • w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” – jak złożyć wniosek?

1. Przez Internet

Wniosek do programu „Czyste Powietrze” możesz złożyć przez Internet, nie ruszając się z domu. Pamiętaj jednak, że do tego wymagany jest Profil Zaufany lub e-dowód. Wejdź na portal gov.pl i znajdź zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, wybierz opcję „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Następnie kliknij przycisk „Złóż wniosek”.

Teraz musisz się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Następnie musisz stworzyć i dokładnie wypełnić wniosek – sprawdź go dokładnie, dołączając wymagane dokumenty (muszą być w formie skanów lub w wersjach elektronicznych). Wystarczy, że gotowy wniosek podpiszesz elektronicznie i wyślesz go do urzędników.

2. W urzędzie za pomocą Portalu Beneficjenta

Możesz skorzystać również z innej drogi składania wniosku. Najpierw należy stworzyć konto na Portalu Beneficjenta – znajdziesz go na stronie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pamiętaj, że musisz wybrać fundusz, który działa na terytorium Twojego województwa.

Na Portalu Beneficjenta znajdziesz wniosek w formacie pdf. Wypełnij go na komputerze, zweryfikuj i złóż on-line do skrzynki podawczej portalu. Tak wypełniony dokument trzeba jeszcze wydrukować, uzupełnić o wymagane załączniki, podpisać i złożyć w oddziale WFOŚiGW lub urzędzie gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu. Wniosku nie musisz składać osobiście – dla swojej wygody skorzystaj z poczty lub kuriera.

Termomodernizacyjna ulga podatkowa

Ulga termomodernizacyjna łączy się programem „Czyste Powietrze”. Dzięki niej odliczysz od podatku koszty poniesione na termomodernizację budynków jednorodzinnych – nawet do 53 tysięcy złotych w ciągu trzech.

Kto może skorzystać? Musisz spełniać następujące wymagania:
– być podatnikiem podatku PIT, opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18%, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
– odliczenie dotyczy jedynie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Od dochodu możesz odliczyć nawet do 53 tysięcy złotych

Co obejmuje ulga?
Szczegółowy wykaz materiałów budowalnych, urządzeń i usług, które możesz kupić na fakturę, by skorzystać z ulgi, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Mogą to być również energooszczędne bramy, okna i drzwi WIŚNIOWSKI!


Do rozliczenia zakupionej stolarki w ramach „Czystego Powietrza” potrzebujesz informacji o właściwościach użytkowych bramy garażowej, okien i drzwi. Najczęściej wystarczy przekazać urzędnikom zdjęcie tabliczki znamionowej produktów – zawiera ona wszystkie potrzebne dane. Można złożyć również Deklarację Właściwości Użytkowych danych produktów – taki dokument powinieneś otrzymać w punkcie sprzedaży, w którym je kupiłeś. Nie dostałeś go przy zakupie? Nic straconego! Poproś dostawcę, by Ci go przekazał – w przypadku produktów marki WIŚNIOWSKI dołączamy je do każdego zamówienia.

Zdecydowałeś się na termomodernizację?
Możesz liczyć na nasze wsparcie

Pomożemy skompletować Ci potrzebne dokumenty i odpowiemy na pytania o proces wymiany stolarki.